NAH Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 18
44-121 Gliwice

Konto bankowe: PKO BP o/Katowice 61 1020 2498 0000 8002 0469 0634
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000336039
NIP 6312596098
Regon: 241300110
Wysokość kapitału zakładowego: 350 650,00 zł.
Dział handlowy
Telefon: 0048 32 270 70 12
Fax: 0048 32 797 10 63
e-mail: biuro@nah.com.pl; info@nah.com.pl
Dyrektor handlowy – Ireneusz Harbuz
Telefon: 500 060 420, 502 411 992
e-mail: irek@nah.com.pl
Przedstawiciel handlowy, Region - północna Polska
Marta Felczak, Telefon: 512 053 919

Specjalista ds. handlowych – Sonia Szczepaniak, telefon: 503 156 400
Specjalista ds. handlowych - Dorota Stocka, telefon: 503 156 400; 32 270 70 12

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt z panem Ireneuszem Harbuz.
selto group | 2O15