NAH Sp. z o.o.
ul. Chemiczna 18
44-121 Gliwice

Konto bankowe: PKO BP o/Katowice 61 1020 2498 0000 8002 0469 0634
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000336039
NIP 6312596098
Regon: 241300110
Wysokość kapitału zakładowego: 350 650,00 zł.
Dział handlowy
tel. +48 32 270 70 12
fax +48 32 797 10 63
Specjalista ds. handlowych
Dorota Stocka, tel. 503 156 400
e-mail: biuro@nah.com.pl
Małgorzata Kletke-Kowalska, tel. 503 156 400
e-mail: info@nah.com.pl
Dyrektor handlowy
Ireneusz Harbuz, tel. 500 060 420
e-mail: irek@nah.com.pl
Przedstawiciel handlowy, Region - północna Polska
Marta Felczak, tel. 512 053 919

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt z panem Ireneuszem Harbuz.
selto group | 2O15